Cymraeg

Dathlu 248 mannau gwyrdd anhygoel Cymru

Gwobr y Fanner Werdd

Bydd ein hyfforddiant hynod boblogaidd ar gyfer cydlynwyr newydd yn cael ei gynnal yr hydref hwn. Bydd yn sesiwn hyfforddi rithwir ddwy ran a fydd yn cael ei chynnal dros ddwy sesiwn gyfranogol sy’n para dwy awr yr un.  Bydd yr hyfforddiant yn ymdrin â phroses graidd Eco-Sgolion a sut i redeg y rhaglen yn effeithiol yn eich ysgol. Bydd yn cynnwys sut i ymgorffori rhaglen Eco-Sgolion yng Nghwricwlwm Cymru yn ogystal â sut i’w gweithredu mewn swigen. Byddwn hefyd yn edrych ar sut i wneud cais am wobrau ac awgrymiadau ar sut i gwblhau’ch asesiad yn rhithiol neu’n wyneb yn wyneb. Bydd yr hyfforddiant yn rhyngweithiol ac yn cynnwys cyfleoedd i rannu profiadau gyda chydlynwyr eraill. Os ydych yn Eco-gydlynydd newydd neu os oes angen sesiwn diweddaru arnoch, rydym yn eich annog i fynychu’r sesiynau.

Mae sesiynau yn Gymraeg a Saesneg yn ogystal â sesiynau yn benodol i ysgolion uwchradd.

Saesneg Gynradd 28 Medi 2021 05 Hydref 2021
Saesneg Uwchradd 06 Hydref 2021 20 Hydref 2021
Saesneg Gynradd 08 Hydref 2021 15 Hydref 2021
Saesneg Uwchradd 12 Hydref 2021 19 Hydref 2021
Cymraeg Gynradd 13 Hydref 2021 20 Hydref 2021
Saesneg Gynradd 14 Hydref 2021 21 Hydref 2021
Cymraeg Gynradd 15 Hydref 2021 22 Hydref 2021
Cymraeg Uwchradd 07 Hydref 2021 21 Hydref 2021

Cofrestrwch eich lle

Back To Basics – New Coordinator training

Booking for this event has now closed.