A wyddoch chi fod yr Eco-Sgolion rhyngwladol yn dathlu pen-blwydd arbennig yn 2019? Am 25 mlynedd, mae’r rhaglen wedi grymuso pobl ifanc ar draws y byd i gymryd camau cadarnhaol, gan greu mudiad cynaliadwyedd byd-eang sydd yn tyfu.

Heddiw, mae 52,000 o ysgolion mewn 68 o wledydd yn gysylltiedig â rhaglen Eco-Sgolion – mae hynny’n 19 miliwn o fyfyrwyr, sydd yn cael cymorth gan 1.4 miliwn o athrawon.

I ddathlu’r garreg filltir hon, mae’r Sefydliad Addysg Amgylcheddol (FEE) eisiau annog ysgolion i gyfleu neges i’r gymuned fyd-eang am y materion hanfodol sydd yn bwysig i ieuenctid heddiw.

Yr unig beth sydd angen i ysgolion ei wneud yw ffilmio neges fer ar fideo yn esbonio pa faterion sydd yn bwysig iddyn nhw, pa newidiadau yr hoffent eu gweld, neu pa gamau cadarnhaol y maent yn eu cymryd i wneud gwahaniaeth.

Dim ond 15-60 eiliad o hyd sydd angen i’r fideo fod a gellir ffilmio’r fideos ar ffonau clyfar.

Mae angen cyflwyno’r ceisiadau trwy wefan Eco-Sgolion Byd-eang.

Bydd y fideos gorau sy’n cael eu dewis gan Eco-Sgolion Byd-eang yn cael eu golygu a’u rhannu ar wefan Eco-Sgolion Byd-eang, y cyfryngau cymdeithasol, ac yn rhan o ymgyrch fideo

#ecoschools25 #ivegotthepower #ecoleaders

I’ve got the power: Eco-Schools 25th anniversary video campaign