Hoffem wahodd eich Eco-Ysgol i gymryd rhan yn ein ‘Ymgyrch Fawr i Lanhau Ysgolion’ ar ddydd Gwener 2 Mawrth 2018, fel rhan o Wanwyn Glân Cadwch Gymru’n Daclus (1-4 Mawrth 2018) 

Yn dilyn Blue Planet 2, rydym eisiau i Eco-Sgolion ar draws y wlad helpu i greu’r ymgyrch glanhau ysgolion mwyaf erioed a bod yn esiampl i rieni a chymunedau lleol.

Waeth pa mor fawr neu fach yw eich ymgyrch codi sbwriel – mae pob darn o sbwriel sy’n cael ei gasglu yn cyfrif. Dychmygwch yr effaith pe byddai’r holl Eco-Sgolion yng Nghymru yn codi deg darn o sbwriel yr un! Does dim rheswm i beidio cymryd rhan...

Mae’r ‘Ymgyrch Fawr i Lanhau Ysgolion’ yn ddigwyddiad ar draws y DU, gydag Eco-Sgolion yn Lloegr a’r Alban yn ymuno.

I cymryd rhan, cystyllwch a swyddog Eco-Sgolion lleol efo enw a chôd post eich ysgol, faint o bobl yr ydych yn disgwyl iddynt gymryd rhan yn eich ymgyrch codi sbwriel, a dyna ni, byddwch yn un o #ArwyrSbwriel#GwanwynGlânCymru!

www.keepwalestidy.cymru/gwanwyn-glan-cymru

Great Big School Clean