Gyda dysgu awyr agored yn amlwg yn y Cwricwlwm i Gymru ac yn y sefyllfa bresennol, rydym wedi datblygu sesiwn hyfforddiant sydd yn ysbrydoli i’ch helpu i ddefnyddio eich tir fel adnodd dysgu. Mae hyn yn cysylltu’n rhagorol â thestunau Tir yr Ysgol a Bioamrywiaeth Eco-Sgolion ac mae’n rhoi dulliau ar gyfer cyflwyno sgiliau allweddol i ddysgu yn yr awyr agored.
Mae’r sesiwn hon, sy’n cael ei chynnal yn rhithwir, wedi ei dylunio i roi syniadau ac adnoddau i gyfranogwyr allu eu rhannu gyda staff yr ysgol gyfan er mwyn hwyluso dysgu awyr agored ystyrlon. Bydd y canlyniadau dysgu yn cynnwys:

  • Pwysigrwydd tir yr ysgol o ran bywyd gwyllt.
  • Datblygu syniadau i gynnwys pobl ifanc wrth greu cynefinoedd a’r broses gynnal.
  • Deall y gall fod yn broses syml, heb lawer o gost.
  • Archwilio’r ffordd y gellir defnyddio cynefinoedd fel adnodd addysgol.
  • Deall y gellir cysylltu datblygu tir yr ysgol â’r broses Eco-Sgolion yn ogystal â’r cwricwlwm ehangach


Cynhelir y sesiwn hon ar un dyddiad i ddechrau fel sesiwn beilot gyda’r bwriad o gynnal mwy yn ystod y flwyddyn academaidd. Os hoffech fynychu ond nid yw’r dyddiad cychwynnol yn gyfleus i chi, cofrestrwch eich diddordeb mewn sesiwn yn y dyfodol.

Mae ein cyrsiau ni i gyd yn cael eu darparu am ddim a’u hwyluso gan Staff profiadol Cadwch Gymru’n Daclus.

Cynhelir pob hyfforddiant rhithwir trwy Microsoft Teams. Gallwch ymuno trwy borwr gwe os nad yw Teams ar gael ar eich dyfais.

Archebwch eich lle yma

Eco-Schools outdoor learning training