Pob mis Medi, rydyn ni’n gofyn i chi Cymeryd ran, Byddwch yn falch a Tacluswch i helpu i lanhau Cymru fel rhan o un o ymgyrchoedd glanhau mwyaf y Wlad!

Bydd Tacluswch yn para drwy gydol mis Medi a bydd yn gyfle i bobl o bob oed i wirfoddoli a dod at eu gilydd i helpu i dacluso eu cymunedau.

Ein gwestai arbennig ar gyfer yr ymgyrch yw Simon yr Wylan, sy’n helpu i atgoffa pobl bod angen iddynt fod yn gyfrifol am eu sbwriel a’u bwyd gwastraff bob amser fel na fydd Simon a’i ffrindiau’n cael y bai am y llanast! Chwiliwch am #DontFeedSimon ar Twitter

Gorffennaf 2017 yw pryd rydym yn gyhoeddi sut medrwch chi derbyn help a bod yn rhan o’r ymgyrch Tacluswch nesaf ym mis Medi 2017, felly edrychwch allan am y newyddion!

Yn y cyfamser, dyma pecyn gwybodaeth gan Simon ei hun ar sut i drefnu digwyddiad glanhau da (a saff wrth gwrs!)Be Tidy