Mae’n bleser gan Gadwch Gymru’n Daclus a Chanolfan Ganser Felindre gyhoeddi mai ni yw partneriaid elusennol regata i ddechreuwyr Clwb Rhwyfo Llandaf.

Cynhelir ail regata ‘Splash and Dash’ ar 23 a 24 Medi ac mae’n agored i unrhyw un dros 17 oed.

Cynhelir y digwyddiad lansio ar Ddydd Llun 14 Awst a bydd yr hyfforddiant yn dechrau'r wythnos sy’n dechrau 21 Awst. Bydd cofrestru’n cau ar 15 Medi.

Dim ond £35 y person yw’r gost, sydd yn cynnwys yr holl offer, hyfforddiant, yswiriant a hyd at dair sesiwn hyfforddi'r wythnos.

Anfonwch e-bost i splashanddash@llandaffrc.com am ffurflen cymryd rhan a’r holl fanylion.

Peidiwch ag oedi, ymunwch heddiw!

Splash & Dash