Mae’n bleser gan Gadwch Gymru’n Daclus a Chanolfan Ganser Felindre gyhoeddi mai ni yw partneriaid elusennol regata i ddechreuwyr Clwb Rhwyfo Llandaf.

Cynhelir ail regata ‘Splash and Dash’ ar 28 a 29 Medi ac mae’n agored i unrhyw un dros 17 oed.

Bydd yr hyfforddiant yn dechrau'r wythnos sy’n dechrau 28 Awst. 

Dim ond £35 y person yw’r gost, sydd yn cynnwys yr holl offer, hyfforddiant, yswiriant a hyd at dair sesiwn hyfforddi'r wythnos.

Anfonwch e-bost i [email protected] am ffurflen cymryd rhan a’r holl fanylion neu ymweld www.llandffrc.com 

Peidiwch ag oedi, ymunwch heddiw!

 

Splash & Dash