Cymraeg

Dathlu 248 mannau gwyrdd anhygoel Cymru

Gwobr y Fanner Werdd

Wrth i ni lansio ein hadnoddau awyr agored newydd, rydym yn estyn gwahoddiad i’ch dosbarth cyfan ymuno â ni yn fyw i gymryd rhan a chael hwyl.

Bob hanner tymor byddwn yn gwneud sesiwn llif byw, yn Gymraeg a Saesneg, lle gallwch ymuno â ni am gyflwyniad bore sy’n para 40 munud.  Byddwn yn rhoi rhai gweithgareddau i chi eu gwneud yn ystod y dydd (gallwch ddewis eich ffefryn neu’r un mwyaf addas) ac yna rydym yn eich gwahodd i ymuno â ni eto am sesiwn adborth a dathlu ar ddiwedd y dydd. Bydd ffyrdd hwyliog i gyfathrebu yn ystod y sesiwn, byddwn hefyd yn rhannu syniadau a chael llawer o hwyl yn y fargen.   

Cofrestrwch eich lle 

Outdoor Learning live pupil sessions