Mae rhaglen addysg Cam Caerdydd ar gael ym Mhentref y Ras o 27 Mai i 10 Mehefin 2018 (yn ystod yr wythnos).

 

 Mae’r cyfle hwn yn addas i amrywiaeth o ysgolion, prifysgolion a grwpiau cymunedol. Bydd y cynnwys yn amrywio o bynciau STEM i beryglon plastig yn y môr – problem sy’n tyfu.

 

Mae hyn yn galluogi cyfranogwyr i gymryd rhan mewn amrywiaeth o weithgareddau, gan gynnwys cyflwyniadau rhyngweithiol gan bartneriaid cam Caerdydd, taith o atyniadau Pentref y Ras, a sinema Ras Fôr Volvo sy’n sôn am y ras mewn mwy o fanylder.

 

Bydd cyfle i fynd ar y dŵr am gyflwyniad i hwylio gyda’n sesiynau ‘Rhoi Cynnig ar Hwylio’ – pwy a ŵyr, efallai y byddwn yn dod o hyd i hwyliwr nesaf Ras Fôr Volvo! Gan mai dyma’r unig gam yn y DU, mae hefyd yn gyfle unigryw i ymwelwyr ledled y DU ddod yma. Mae pecynnau preswyl dros nos hefyd ar gael.

 

Gellir cadw lle ar raglen addysg cam Caerdydd nawr yn

 

https://www.cymraeg.volvooceanracecardiff.com/grwpiau-addysg/

Free Education Sessions at Volvo Ocean Race Stopover