Mae Rhedeg Bae Caerdydd 2020 wedi'i ohirio.
 
Yn dilyn penderfyniadau tebyg gan yr Uwch Gynghrair, y Chwe Gwlad a Marathon Llundain, mae wedi penderfynu ei bod er budd gorau rhedwyr, gwylwyr, gwirfoddolwyr a staff digwyddiadau i ohirio Ras Bae Caerdydd Brecon Carreg, a oedd bod i gael ei gynnal ar 29 Mawrth, mewn ymdrech i helpu i reoli lledaeniad y firws.
 
Mae Rhedeg 4 Cymru wedi bod yn gweithio gyda Chyngor Dinas Caerdydd i sicrhau dyddiadau amgen ar gyfer y digwyddiad gohiriedig a Mehefin 21 yw'r rhain yn y lle cyntaf, neu Dachwedd 15 yn y senario debygol y bydd angen gohirio digwyddiadau ymhellach.

Booking for this event has now closed.