Cymraeg

Traethau a marinas yn dathlu llwyddiant rhyngwladol

Gwobrau Arfordir Cymru

Mae’r sesiwn hyfforddiant gyffrous hon wedi cael ei dylunio i sicrhau bod athrawon yn teimlo’n gyfforddus ac yn hyderus wrth ddatblygu a chyflwyno profiadau dysgu sydd yn gysylltiedig â Newid Hinsawdd. Bydd y cwrs yn cynnwys deall y wyddoniaeth a ffyrdd ymgysylltiol o’i chyfathrebu, pa effaith yr ydym yn ei gweld yn lleol ac yn fyd-eang a ffyrdd o leihau ein heffaith ar yr hinsawdd. Byddwn yn darparu gweithgareddau a syniadau i’w defnyddio wrth addysgu pobl ifanc i hwyluso dealltwriaeth ac ysbrydoli gweithredu cadarnhaol.

Mae ein cyrsiau ni i gyd yn cael eu darparu am ddim a’u hwyluso gan Staff profiadol Cadwch Gymru’n Daclus.

Cynhelir pob hyfforddiant rhithwir trwy Microsoft Teams. Gallwch ymuno trwy borwr gwe os nad yw Teams ar gael ar eich dyfais.

Cofrestrwch eich lleEco-Schools Climate Change Training

Booking for this event has now closed.