Yn ystod tymor y gwanwyn eleni, mae’n bleser gennym gynnig sesiwn hyfforddi i ymchwilio i’r gwaith o integreiddio’r rhaglen Eco-Sgolion i’r cwricwlwm newydd, er mwyn:

  • Annog ysgolion i integreiddio’r broses Eco-Sgolion i ethos yr ysgol.
  • Amlygu a rhannu arfer da yn cysylltu Eco-Sgolion â’r cwricwlwm newydd.
  • Annog ymagwedd ysgol gyfan tuag at y broses trwy ddatblygu’r cwricwlwm, edrych ar gysylltiadau â’r Pedwar Diben, Meysydd Dysgu a Sgiliau Allweddol. 

Archebu lle yma

Os nad ydych yn gallu mynychu digwyddiad hyfforddiant ond angen cymorth, gallwch gysylltu â’ch Swyddog Addysg Cadwch Gymru’n Daclus lleol unrhyw bryd. Gallwch hefyd gael gwybodaeth ddefnyddiol yn adran Eco-Sgolion gwefan Cadwch Gymru’n Daclus. Rydym wedi bod yn diweddaru’r wefan i’w gwneud yn haws i’w defnyddio gyda mwy o enghreifftiau o weithgareddau ysgolion.

Eco-Schools and the Curriculum for Wales training 2020