Yn ôl at yr Hanfodion

Os yw eich ysgol chi’n newydd i’r rhaglen Eco-Sgolion, os ydych chi’n gydlynydd newydd, os ydych chi eisiau dechrau gwneud cais am ddyfarniad baner werdd gyntaf Eco-Sgolion neu os oes arnoch angen rhywfaint o arweiniad gydag unrhyw agwedd ar y rhaglen Eco-Sgolion, mae’r hyfforddiant yma i chi.

Byddwn yn canolbwyntio ar y ffordd y mae’r rhaglen Eco-Sgolion yn gweithio, eich dyletswyddau chi fel cydlynydd a sut i ddefnyddio’r rhaglen i gyflawni cymaint ag y gellir ar gyfer pawb sydd yn ymwneud â’r rhaglen.

Bydd y diwrnod yn cynnwys enghreifftiau o waith o ysgolion eraill, gweithdai, cyfraniadau gan staff profiadol a chyfleoedd i drafod heriau.

Mae ein cyrsiau ni i gyd yn cael eu darparu am ddim am ysgolion y wladwriaeth yn y Gymraeg a’r Saesneg a’u hwyluso gan Staff profiadol Cadwch Gymru’n Daclus.

Cofrestrwch eich lle heddiw!

Cynhelir y cwrs o 9.30 i 15.00, os nad nodi’r yn wahanol. Bydd yr holl adnoddau ar gael yn ddwyiaethog.

Dyddiadau a lleoliadau:

Pontypool

12 Hydref

Saesneg

Margam, Port Talbot

15 Hydref

Cymraeg

Llandrindod Wells *13.00-16.00*

17 Hydref

Saesneg

Bala

19 Hydref

Cymraeg

Y Barri

22 Hydref

Saesneg

Rhyl

23 Hydref

Dwyeithog

Llangefni

24 Hydref

Cymraeg

Pontypridd

25 Hydref

Saesneg

Gardd Fotaneg, Caerfyrddin

25 Hydref

Saesneg

Gardd Fotaneg, Caerfyrddin

26 Hydref

Cymraeg

Caerdydd

7 Tachwedd

Cymraeg

Hwlffordd *13.00-16.00*

22 Tachwedd

Saesneg

Diwrnod Canolbwyntio ar AAA Caerffili

19 Tachwedd

Saesneg

Eco-Schools training 2018-19