Sefydlwyd yr hyfforddiant poblogaidd yma ar gyfer cydlynwyr newydd rhai blynyddoedd yn ôl bellach ac rydym wedil ei drawsnewid yn sesiwn rithwir dwy ran ar gyfer y sefyllfa bresennol.

Bydd yr hyfforddiant yn cynnwys y broses graidd sydd ynghlwm ag Eco-Sgolion a sut i gynnal y rhaglen yn effeithiol yn eich hysgol gan ganolbwyntio ar sut i addasu’r rhaglen i weithio mewn amgylchedd diogel o ran COVID. Byddwn hefyd yn trafod sut i wneud cais am wobrau a sut byddwn yn medru cynnal asesiad Baner Werdd yn rhithwir. Bydd yr hyfforddiant yn rhyngweithiol ac yn cynnwys cyfleoedd i rannu profiadau gyda chydlynwyr eraill.

  • Bydd sesiynau yn Gymraeg a Saesneg yn ogystal â sesiwn uwchradd benodol.
  • Yr holl ddeunyddiau ar gael yn ddwyieithog.
  • Mae ein cyrsiau ni i gyd yn cael eu darparu am ddim a’u hwyluso gan staff profiadol Cadwch Gymru’n Daclus.
  • Cynhelir pob hyfforddiant rhithwir trwy Microsoft Teams. Gallwch ymuno trwy borwr gwe os nad yw Teams ar gael ar eich dyfais.

Archebwch eich lle yma

Sesiwn 1

Sesiwn 2

20 Ionawr 2021 1-3pm - Cymraeg

27 Ionawr 2021 1-3pm - Cymraeg

20 Ionawr 2021 1-3pm - Saesneg

27 Ionawr 2021 1-3pm - Saesneg

21 Ionawr 2021 1-3pm - Saesneg

28 Ionawr 2021 1-3pm - Saesneg

New coordinator training in the virtual world