Sefydlwyd yr hyfforddiant poblogaidd yma ar gyfer cydlynwyr newydd rhai blynyddoedd yn ôl bellach ac rydym wedil ei drawsnewid yn sesiwn rithwir dwy ran ar gyfer y sefyllfa bresennol.

Bydd yr hyfforddiant yn cynnwys y broses graidd sydd ynghlwm ag Eco-Sgolion a sut i gynnal y rhaglen yn effeithiol yn eich hysgol gan ganolbwyntio ar sut i addasu’r rhaglen i weithio mewn amgylchedd diogel o ran COVID. Byddwn hefyd yn trafod sut i wneud cais am wobrau a sut byddwn yn medru cynnal asesiad Baner Werdd yn rhithwir. Bydd yr hyfforddiant yn rhyngweithiol ac yn cynnwys cyfleoedd i rannu profiadau gyda chydlynwyr eraill.

  • Bydd sesiynau yn Gymraeg a Saesneg yn ogystal â sesiwn uwchradd benodol.
  • Yr holl ddeunyddiau ar gael yn ddwyieithog.
  • Mae ein cyrsiau ni i gyd yn cael eu darparu am ddim a’u hwyluso gan staff profiadol Cadwch Gymru’n Daclus.
  • Cynhelir pob hyfforddiant rhithwir trwy Microsoft Teams. Gallwch ymuno trwy borwr gwe os nad yw Teams ar gael ar eich dyfais.

Archebwch eich lle yma

Sesiwn 1

Sesiwn 2

29 Medi  1yp-3yp - Saesneg

1 Hydref 1yp-3yp – Saesneg

6 Hydref  9yb -11yb – Saesneg

13 Hydref 9yb-11yb – Saesneg

7 Hydref 1yp – 3yp – Saesneg

14 Hydref – 1yp – 3yp – Saesneg

8 Hydref 3yp – 5yp - Cymraeg

15 Hydref 3yp – 5yp - Cymraeg

20 Hydref 9yb – 11yb – Saesneg

3 Tachwedd 9yb – 11yb – Saesneg

21 Hydref 1yp – 3yp – Cymraeg

4 Tachwedd 1yp – 3yp – Cymraeg

22 Hydref 3yp – 5yp - Saesneg

5 Tachwedd 3yp-5yp - Saesneg

10 Tachwedd 1yp – 3yp – Ysgolion Uwchradd

12 Tachwedd 1yp-3yp – Ysgolion Uwchradd

New coordinator training in the virtual world