Cymraeg

Dathlu 248 mannau gwyrdd anhygoel Cymru

Gwobr y Fanner Werdd

Gall rhedeg y rhaglen Eco-Sgolion edrych yn wahanol ym mhob ysgol ar draws Cymru a’r byd, ond yn aml mae heriau tebyg ac atebion ysbrydoledig i’w cael mewn lleoliadau tebyg. Bydd y sesiwn hyfforddiant anffurfiol hon yn cynnig cyfleoedd i edrych ar redeg rhaglen Eco-Sgolion wedi’i haddasu mewn lleoliadau AAA yng Nghymru. Bydd gennym siaradwyr gwadd o rai Eco-Sgolion AAA sefydledig i rannu arfer da, esiamplau ac astudiaethau achos o ysgolion yr ydym wedi gweithio gyda nhw a digon o gyfleoedd i drafod rhwystrau yn ogystal ag esiamplau i’ch ysbrydoli.

Cynhelir y sesiwn ddwy awr hon drwy gyfrwng y Saesneg ar un dyddiad yn unig.

Cofrestrwch eich lle

SEN and Eco-Schools Best Practice Training