Cymraeg

Dathlu 248 mannau gwyrdd anhygoel Cymru

Gwobr y Fanner Werdd

Rydym yn falch o gefnogi gwaith gwych ein gwirfoddolwyr a’n grwpiau ledled Cymru ac mae’n bleser gennym ddathlu eu cyflawniadau yn ein seremoni wobrwyo flynyddol – Gwobrau Cymru Daclus.

Rydym yn cydnabod ac yn dathlu arwyr amgylcheddol Cymru sydd yn mynd y tu hwnt i’r gofynion er mwyn trawsnewid eu hamgylchedd lleol.

Darllennwch am y Wobrau, y noddwyr, y grwpiau ar y rhestr fer a’r enillwyr eleni fan hyn

Tidy Wales Awards

Booking for this event has now closed.