Ymunwch â ni ar gyfer Gwanwyn Glân Cymru 2020 - ymgyrch genedlaethol i annog pobl ledled Cymru i ddod at ei gilydd er mwyn helpu i lanhau ein Cymru hardd!

Rhwng 20 Mawrth - 13 Ebrill a bydd cyfle i chi gofrestru eich digwyddiad glanhau ac i gael gafael ar adnoddau a gwybodaeth tra hefyd yn gwneud rhywbeth gwych i Gymru.

Fel rhan o’r ‘Great British Spring Clean’, mae Cadwch Gymru’n Daclus yn awyddus i ysbrydoli pobl Cymru i fynd tu allan yn yr awyr agored, i fod yn weithgar ac i fod yn falch o ble maent yn byw.

Cofrestrwch eich diddordeb yma 

Spring Clean Cymru 2020