Byddwch yn falch o fod yn Gymreig ar Ddydd Gŵyl Dewi ac ymunwch â ni ar gyfer Gwanwyn Glân Cymru 2018 - ymgyrch genedlaethol i annog pobl ledled Cymru i ddod at ei gilydd er mwyn helpu i lanhau ein Cymru hardd!

Rhwng 22 Mawrth - 23 Ebrill a bydd cyfle i chi gofrestru eich digwyddiad glanhau ac i gael gafael ar adnoddau a gwybodaeth tra hefyd yn gwneud rhywbeth gwych i Gymru.

Fel rhan o’r ‘Great British Spring Clean’, mae Cadwch Gymru’n Daclus yn awyddus i ysbrydoli pobl Cymru i fynd tu allan yn yr awyr agored, i fod yn weithgar ac i fod yn falch o ble maent yn byw.

Bydd grwpiau cymunedol, ysgolion a busnesau yn cymryd rhan mewn mis o weithredu.

Ewch i'r tudalen Gwanwyn Glân Cymru am ragor o wybodaeth, i gofrestru eich digwyddiad ag am adnoddau.

Gwanwyn Glân Cymru

Spring Clean Cymru 2019