Ewch i'r dudalen Gwanwyn Glân Cymru am adnoddau ac i gofrestru digwyddiadau

Byddwch yn falch o fod yn Gymreig ar Ddydd Gŵyl Dewi ac ymunwch â ni ar gyfer Gwanwyn Glân Cymru 2018 - ymgyrch genedlaethol i annog pobl ledled Cymru i ddod at ei gilydd er mwyn helpu i lanhau ein Cymru hardd!

Mae’r ymgyrch yn dechrau ar Fawrth y 1af (pryd arall?) a bydd cyfle i chi gofrestru eich digwyddiad glanhau ac i gael gafael ar adnoddau a gwybodaeth tra hefyd yn gwneud rhywbeth gwych i Gymru.

Fel rhan o’r ‘Great British Spring Clean’, mae Cadwch Gymru’n Daclus yn awyddus i ysbrydoli pobl Cymru i fynd tu allan yn yr awyr agored, i fod yn weithgar ac i fod yn falch o ble maent yn byw.

Bydd grwpiau cymunedol, ysgolion a busnesau yn cymryd rhan mewn pum niwrnod o weithredu rhwng 1 a 4 Mawrth.

Sut i gymryd rhan

Cofestrwch ddigwyddiad eich hun fan hyn!

Dilynwch y newyddion diweddaraf trwy ddilyn #SpringCleanCymru ar gyfryngau cymdeithasol.

Gall busnesau hefyd ddangos eu cefnogaeth i Spring Clean Cymru trwy noddi digwyddiad glanhau proffil uchel

Spring Clean Cymru 2018

Booking for this event has now closed.