Mae sbwriel morol yn fygythiad cynyddol i’n hamgylchedd dyfrol ac arfordirol. Mae hyd at 12.7m o dunelli o blastig yn mynd i mewn i gefnforoedd y byd bob blwyddyn, sydd yn gyfwerth â gollwng un lori sbwriel o blastig bob munud i mewn i gefnforoedd y byd.

Eleni, rydym yn gweithio gyda phartneriaid i fynd i’r afael â’r mater byd-eang hwn.

Cynhelir Ymgyrch Glanhau Traethau Cymru Gyfan ym mis Medi 2018, gyda’r nod o lanhau pob traeth cyhoeddus yng Nghymru

Rydym yn gobeithio gweld unigolion, grwpiau cymunedol, ysgolion, busnesau a sefydliadau eraill ar draws y wlad yn ymuno gyda ni yn yr ymgyrch uchelgeisiol hwn.

Wrth gwrs, nid cymunedau arfordirol yn unig sy’n cael eu heffeithio gan sbwriel morol – mewn gwirionedd mae 80% ohono’n dod o ffynonellau ar y tir – felly, byddwn yn targedu afonydd a dyfrffyrdd eraill hefyd.

Bydd mwy o wybodaeth ac adnoddau ar gael yn fuan.

Cofrestru ar gyfer Glanhau Traethau Cymru Gyfan a byddwn yn rhoi’r wybodaeth ddiweddaraf i chi.

All Wales Beach Clean 2018