Ymunwch â ni ar gyfer Glanhau Moroedd Cymru - ymgyrch genedlaethol sy'n annog pobl ledled Cymru i ddod ynghyd i helpu i lanhau ein Cymru hardd!

Rhwng 20 Medi - 20 Hydref cewch gyfle i gofrestru eich digwyddiad eich hun, cael gafael ar adnoddau a gwybodaeth am ddim i gyd tra'n gwneud rhywbeth gwych i Gymru.

Mae sbwriel morol yn fygythiad cynyddol i'n hamgylchedd dyfrol ac arfordirol, gyda 80% yn dod o ffynonellau tir.

Gyda sbwriel mewn afonydd, camlesi a dyfrffyrdd yn y pen draw yn cyrraedd ein cefnforoedd, nid yw'r broblem yn berthnasol i gymunedau arfordirol yn unig.

Ewch yma am ragor o wybodaeth

Marine Clean Cymru - register your interest