Cymraeg

Ymunwch â Caru Cymru - mudiad newydd i ddileu sbwriel a gwastraff

Caru Cymru

Mae’n bleser gennym gyhoeddi y bydd Gwanwyn Glân Cymru’n cael ei gynnal rhwng 28 Mai a 13 Mehefin 2021!

Unwaith eto, byddwn yn galw ar arwyr sbwriel i gymryd rhan yn gofalu am yr ardal lle maent yn byw trwy drefnu eu digwyddiadau glanhau eu hunain.

Mae i gyd yn rhan o Ymgyrch Glanhau Prydain Fawr, felly byddwn yn gweithio’n agos gyda’n ffrindiau yn Keep Britain Tidy a Keep Scotland Beautiful. Gyda’n gilydd rydym yn gobeithio ysbrydoli cannoedd ar filoedd o wirfoddolwyr ar draws y DU i fod yn rhan o’r ymgyrch.

Gallwch ein helpu ni i wneud Gwanwyn Glân Cymru 2021 yn fwy ac yn well nag erioed! Cliciwch ar y ddolen isod i gofrestru eich manylion a byddwn mewn cysylltiad yn y flwyddyn newydd gyda mwy o wybodaeth. 

Gwneud addewid i godi sbwriel

Save the date – Spring Clean Cymru is back in 2021!