Os na allwch ei ailddefnyddio, gwrthodwch ef

Mae "Beat Plastic Pollution", sef thema Diwrnod Amgylchedd y Byd 2018, yn alwad i weithredu i bawb ohonom ddod at ei gilydd i frwydro yn erbyn un o heriau amgylcheddol fwyaf yn ein hamser. Mae'r thema Diwrnod Amgylchedd y Byd 2018 yn ein gwahodd i bawb i ystyried sut y gallwn ni wneud newidiadau yn ein bywydau beunyddiol i leihau'r baich trwm o lygredd plastig ar ein lleoedd naturiol, ein bywyd gwyllt - a'n hiechyd ein hunain.

Darganfyddwch sut y gallwch chi gymryd rhan yma

http://worldenvironmentday.global/cyWorld Environment Day 2018