Ar ôl gwneud y penderfyniad anodd i ohirio Gwanwyn Glân Cymru ym mis Mawrth, rydym yn llawn cyffro i gyhoeddi Hydref Glân Cymru a gynhelir rhwng 11-27 Medi!

Bydd Hydref Glân Cymru ychydig yn wahanol i’n hymgyrchoedd glanhau arferol.  Er mwyn sicrhau bod pawb yn cadw’n ddiogel ac yn iach, rydym yn annog unigolion a chartrefi i lanhau’r strydoedd, parciau neu draethau ar drothwy eu drws.

Mae’n rhan o’r Ymgyrch Glanhau Mis Medi Prydain Fawr fydd yn digwydd ar draws y DU ar yr un pryd.

Byddwch yn rhan o’r glanhau

Join Autumn Clean Cymru