Cymraeg

Dathlu 248 mannau gwyrdd anhygoel Cymru

Gwobr y Fanner Werdd

Helpwch ni i ddathlu lansiad ein canolfan codi sbwriel yn Eco-barc Orthios. Helpwch i gadw Ynys Môn yn wyrdd a gwneud gwahaniaeth i’n hinsawdd drwy lanhau glan y môr Penrhos.

I ddathlu lansiad ein canolfan codi sbwriel yn Eco-Barc Orthios, rydyn ni’n chwilio am bobl egnïol i gasglu sbwriel a gweithredu ar yr hinsawdd drwy ymuno â ni i lanhau glan y môr Penrhos. Byddwn yno o 10am ymlaen, a bydd aelodau o staff o’r Eco-Barc yno hefyd yn torchi eu llewys ac yn bwrw iddi i lanhau wrth symud ar hyd yr arfordir. Bwriad Orthios yw creu atebion cynaliadwy i brosesu gwastraff mewn ffordd sy’n gymdeithasol gyfrifol ac eco-ymwybodol, felly mae’n bartner perffaith. Bydd y ganolfan yn ei gwneud hi mor hawdd â phosibl i bobl godi sbwriel yn ardal Ynys Môn, gan ddarparu popeth y mae angen i chi ei fenthyg, o offer codi sbwriel, cylchoedd, festiau llachar i fagiau bin. 

Byddwn ni’n cwrdd ym maes parcio traeth Penrhos am 10:00am ddydd Sadwrn 23 Hydref. Byddwn yn darparu’r holl offer codi sbwriel, a bydd ein swyddog prosiect lleol Gareth Evans yn rhoi gwybodaeth gynhwysfawr i chi am iechyd a diogelwch cyn i chi ddechrau arni. Y cyfan sydd angen i chi ddod gyda chi yw esgidiau a dillad call, menig a digon o frwdfrydedd. 

Ymunwch â ni a chofrestru ar gyfer ein sesiwn isod.

//stews/wrenching.reseller

Cofrestrwch eich lle 

Anglesey Penrhos Beach Clean

Booking for this event has now closed.