Cymraeg

Dathlu 248 mannau gwyrdd anhygoel Cymru

Gwobr y Fanner Werdd

Mae’r sesiwn hyfforddi rithwir awr o hyd hon wedi’i thargedi at gydlynwyr sy’n deall y rhaglen yn barod ond efallai y maent yn ei chael hi’n anodd cyflawni dull ysgol gyfan neu’n parhau i redeg y rhaglen wrth weithio mewn swigod.

Byddwn yn edrych ar rai ffyrdd o ddod â’r broses graidd Eco-Sgolion i’r ystafell ddosbarth ac adrannau fel y  gall yr holl ddisgyblion (a staff) gymryd rhan mewn dull gweithredol o fod yn ddinasyddion moesegol gwybodus.  

Bydd yr hyfforddiant yn cynnwys trafodaethau, rhannu arfer da a chefnogaeth i helpu i gyflawni dull ysgol gyfan well. Bydd sesiynau ar gyfer ysgolion cynradd ac uwchradd yn Gymraeg a Saesneg.

Cofrestrwch eich lle

Linking to the curriculum and achieving a whole school approach