Mae rhaglen Gwobr y Faner Werdd yn agored i geisiadau rhwng nawr a 31 Ionawr 2019.

Ym mis Gorffennaf, cyhoeddodd Cadwch Gymru’n Daclus bod 112 o fannau gwyrdd sy’n cael eu rheoli’n gymunedol yng Nghymru wedi bodloni’r safon uchel sydd ei hangen i gael Gwobr Gymunedol flaenllaw y Faner Werdd ar gyfer 2018/19, y nifer uchaf erioed. Mae’r safleoedd hyn yn dibynnu ar wirfoddolwyr i gynnal eu cyfleusterau rhagorol.

Gall amrywiaeth sylweddol o barciau a mannau gwyrdd wneud cais am Wobr Gymunedol y Faner Werdd.  Ymysg y derbynwyr eleni, am y tro cyntaf, roedd Coed Llwynonn ar Ynys Môn, Pentref Pontsticill ym Merthyr Tudful a Mynwent Sant Tudno (Pen y Gogarth), Conwy.

Dywedodd Lucy Prisk, Cydlynydd y Faner Werdd yn Cadwch Gymru’n Daclus:

Mae Gwobr y Faner Werdd yn ymwneud â rhoi pobl mewn cysylltiad â’r parciau a’r mannau gwyrdd gorau. Mae Cadwch Gymru’n Daclus yn falch o gynnal y cynllun yng Nghymru am ein bod yn gwybod y gall cael amgylchedd o ansawdd da gael effaith fawr ar ein cymunedau, iechyd a lles, a’r economi.

Dylai unrhyw safleoedd sydd â diddordeb yn gwneud cais am Wobr Gymunedol y Faner Werdd gysylltu cyn gynted â phosibl. Gyda’n gilydd, gallwn barhau i godi safonau parciau a mannau gwyrdd yng Nghymru.

Gwnewch gais nawr

Applications welcome for the Green Flag Award and Green Flag Community Award