Mae Cadwch Gymru’n Daclus yn cynnig cyfle i chi ehangu eich gorwelion a chyrraedd cynulleidfa ryngwladol sy’n chwilio am leoliad Gwobr y Faner Las o ansawdd yng Nghymru.

Ar gyfer busnesau bach a mawr, cynghorau cymunedol, adrannau twristiaeth ac eraill sydd â diddordeb mewn gwneud y mwyaf o’r potensial mae gwobr ryngwladol a byd enwog Y Faner Las yn ei gynnig.

Byddwch yn elwa o’r gallu i weld a defnyddio adnoddau a chanllawiau defnyddiol ar-lein, a fydd yn eich galluogi i wneud y mwyaf o’r traethau a marinâu Gwobr y Faner Las sy’n lleol i chi.

Bydd hefyd cyfle i chi ddod i wybod mwy ynglŷn â rhaglen y ‘Goriad Gwyrdd, a dod i ddeall sut i ddefnyddio pecyn cymorth ar gyfer marchnata Llwybr Arfordir Cymru.

Mae’r digwyddiadau canlynol wedi eu trefnu ar gyfer fis Mawrth 2019. Bydd cinio ysgafn yn cael ei ddarparu:

  • 5 Mawrth, 11.00 – 14.00, Amgueddfa Genedlaethol y Glannau, Ffordd Ystumllwynarth, Abertawe, SA1 3RD
  • 8 Mawrth, 10.20 -12.00 , Gwesty'r Bulkeley, Stryd y Castell,Biwmaris,Ynys Mon LL58 8AW
  • 13 Mawrth, 11.00 – 14.00 Canolfan Fusnes Conwy, Cyffordd Llandudno, LL31 9XX
  • 20 Mawrth, 11.00 – 14.00, The Grove, Molleston, Arberth, SA67 8BX Cofrestriadau wedi cau

Nodwch fod llefydd yn gyfyngedig, ac felly'r cyntaf i’r felin.

Cofrestrwch nawr

Er mwyn cynnal y digwyddiadau yma, mae Cadwch Gymru’n Daclus wedi derbyn arian trwy’r Gronfa Ymgysylltu Twristiaeth Ranbarthol (RTEF) a gefnogir trwy Gymunedau Gwledig Llywodraeth Cymru - Rhaglen Datblygu Wledig 2014-2020, a ariennir gan Gronfa Amaethyddol Ewrop ar gyfer Datblygu Gwledig (EAFRD) a Llywodraeth Cymru.

Blue Skies: Making the Blue Flag Work for You