Rydym yn elusen sydd yn gweithio ym mhob cwr o Gymru ac rydym yn helpu miloedd o bobl i weithredu’n ymarferol yn eu cymunedau bob blwyddyn.  Rydym yn helpu gyda digwyddiadau, cyngor, offer ac yswiriant (a mwy!)

Mae eich cyfraniadau yn ein helpu ni i barhau i wneud ein gwaith pwysig ac i’n cenhadaeth i ofalu am Gymru a’i gwneud yn hardd er mwyn i bawb allu ei mwynhau.

Dyma syniad ble mae eich arian yn mynd:

  • £8 yn prynu hadau cynhenid i greu gardd o flodau gwyllt i helpu peillwyr
  • £18 yn prynu pecyn Hyrwyddwr Sbwriel i helpu gwirfoddolwyr ar draws Cymru i weithredu’n lleol
  • £28 yn prynu 20 o goed ifanc cynhenid i’n helpu ni i greu amgylchedd gwyrddach yn ogystal â helpu i greu ffrwythau
  • £80 yn talu i yswirio grŵp cymunedol er mwyn iddynt allu gweithio’n ddiogel ac yn effeithlon
  • £180 yn helpu i adeiladu cromen helyg mewn ysgol neu ardd gymunedol i annog dysgu yn yr awyr agored
  • £400 yw cost gwirio ansawdd dŵr ar draeth yng Nghymru er mwyn sicrhau ei fod yn cyrraedd safon ymdrochi

Gallwch gyfrannu trwy glicio yma – mae’n gyflym ac yn hawdd.

Diolch am eich cefnogaeth.

Donate