Cymraeg

Os ydy'r biniau'n llawn, ewch â'ch sbwriel adref. 

Creu Straeon Nid Sbwriel

Rydym yn elusen sydd yn gweithio ym mhob cwr o Gymru ac rydym yn helpu miloedd o bobl i weithredu’n ymarferol yn eu cymunedau bob blwyddyn.  Rydym yn helpu gyda digwyddiadau, cyngor, offer ac yswiriant (a mwy!)

Mae eich cyfraniadau yn ein helpu ni i barhau i wneud ein gwaith pwysig ac i’n cenhadaeth i ofalu am Gymru a’i gwneud yn hardd er mwyn i bawb allu ei mwynhau.

Gallwch gyfrannu trwy glicio yma – mae’n gyflym ac yn hawdd.

Diolch am eich cefnogaeth.

Donate